19 kwietna 2011 r. – podjęcie uchwały zatwierdzającej dofinansowanie

19 kwietna 2011 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dofinansowanie projektu Gminy Szydłowiec w kwocie ponad 26 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" działania 5.2 „Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2017-2013.