22 kwietnia 2011 r. – podpisanie umowy wstępnej

 

22 kwietnia 2011 roku w szydłowieckim zamku uroczyście podpisano umowę wstępną w sprawie finansowania tzw. projektu kluczowego, obejmującego renowację zabytkowej przestrzeni publicznej miasta.
Projekt jest zatytułowany „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza". Oznacza to kompleksową rewitalizację szydłowieckiej przestrzeni publicznej, czyli najbardziej reprezentacyjnych miejsc miasta – zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wraz z wyspą i Parkiem Radziwiłłowskim, remont ratusza, zagospodarowanie budynku tzw. hotelu „Pod Dębem", ułożenie nowej nawierzchni Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej, rewitalizacja Skweru Staromiejskiego w sąsiedztwie kościoła św. Zygmunta. W zakres projektu wchodzi również stworzenie Regionalne Centrum Biblioteczno - Multimedialne.
W uroczystym podpisaniu umowy wstępnej wzięli udział wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, członek Zarządu Województwa Piotr Szprendałowicz, kierownik Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego Marek Figiel, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, reprezentanci samorządu wojewódzkiego i powiatowego, wójtowie gmin powiatu szydłowieckiego, przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół, młodzież a także liczni przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych.

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki