16 czerwca 2011 r. – uroczyste podpisanie umowy

16 czerwca 2011 roku w murach szydłowieckiego zamku Andrzej Jarzyński Burmistrz Szydłowca i Leszek Ruszczyk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, przy kontrasygnacie Iwony Czarnoty Skarbnika Gminy podpisali umowę na realizację projektu kluczowego. Dla Gminy Szydłowiec to wielki sukces, ale także ogromne wyzwanie. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, konkurencyjności i świetności Szydłowca poprzez odnowę zabytkowych obiektów, przywrócenie cech śródmiejskich historycznemu centrum, wzmocnienie więzi społeczeństwa z miastem oraz wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych miasta.
26 milionów z Unii na rewitalizację Szydłowca zobowiązuje. Projekt obejmuje bardzo szeroki zakres prac:

 • budowę Budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego,
 • remont elewacji, osuszenie murów oraz adaptację balkonu wieży z przeznaczeniem na galerię widokową w budynku Ratusza,
 • remont i przebudowę Zamku wraz z dziedzińcem,
 • modernizację budynku „Pod Dębem",
 • zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i Wyspy Zamkowej,
 • wykonanie zagospodarowania placu Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności radnych Rady Miejskiej, pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za realizację projektu, prezesów spółek gminnych, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów placówek oświatowych. Pozytywnie na zaproszenie Burmistrza Szydłowca i Przewodniczącej Rady Miejskiej odpowiedzieli także: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Andrzej Łuczycki radny Sejmiku, Piotr Szprendałowicz – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego poprzedniej kadencji, a obecnie radny Rady Miejskiej w Radomiu, Marek Figiel konserwator zabytków, Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki, Marek Sokołowski – przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Adamczyk – wójt Gminy Chlewiska, Zdzisław Dzik – wójt Gminy Mirów. Salwą armatnią zaakcentowali historyczne znaczenie faktu podpisania umowy rycerze z Chorągwi Pancernej FALCO.
Burmistrz Andrzej Jarzyński podziękował wszystkim tym, którzy dobrze życzą naszemu miastu i dzięki którym Gmina przystąpiła do realizacji projektu kluczowego.
Pani Minister Ewa Kopacz gratulowała pozytywnych zmian jakie obserwuje w Szydłowcu, szczególnie podkreślając wzrost międzyludzkiej życzliwości. Życzyła dalszych sukcesów i zapewniła o gotowości pomocy zawsze kiedy zajdzie taka potrzeba.
Uroczystości w szydłowieckim zamku zakończył wstęp młodzieży z Teatru Poezji „U Radziwiłła". Montaż słowno – muzyczny oparty na tekstach miejscowych autorów przygotowały instruktorki SCKiS: Sława Lorenc – Hanusz – reżyseria i Danuta Klepaczewska – oprawa muzyczna. Część artystyczną zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki o wymownym refrenie „Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy".
Ten wyjątkowy dzień zakończył spacer ulicami Szydłowca i wizyta w szydłowieckiej farze.

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki