16 stycznia 2013 r. – uroczyste oddanie trzech obiektów

16 stycznia 2013 roku odbyło się uroczyste oddanie trzech obiektów zrewitalizowanych w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza".
Uczestnicy uroczystości spotkali się na Rynku Wielkim przed Ratuszem, gdzie zgromadzonych w imieniu Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz Radnych Miejskich powitała Agnieszka Sobutka – Klepaczewska. Wśród przybyłych na to historyczne wydarzenie byli: Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek – Radny Sejmiku, Rafał Rajkowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marek Figiel – Konserwator Zabytków w Radomiu, Ks. dziekan Adam Radzimirski, Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Roman Woźniak – Wicestarosta Szydłowiecki, Marek Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Adamczyk – Wójt Gminy Chlewiska, Albert Bobrowski – Wójt Gminy Mirów, Zdzisław Bredłowski – Wójt Gminy Orońsko, prezesi spółek, dyrektorzy szkół i instytucji działających na terenie Szydłowca oraz wykonawcy zrealizowanych inwestycji.
Burmistrz Andrzej Jarzyński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnego zakończenia 1 etapu realizacji projektu kluczowego. Szczególne słowa wdzięczności skierował do Marszałków Województwa Mazowieckiego za to, że uwierzyli, że ludzie pracujący w szydłowieckim ratuszu podołają tak ważnemu zadaniu.
- Cieszy fakt wzorowej współpracy na linii Urząd Miejski – Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewódzki – mówił Burmistrz, który przytoczył również słowa Marka Figla – konserwatora zabytków „Nie było jeszcze tak szerokiego zakresu prac od momentu powstania ratusza".
- Dzięki współpracy ludzi dobrej woli zmieniamy oblicze Szydłowca – dodał Burmistrz.
Uczestnicy uroczystości chętnie skorzystali z możliwości obejrzenia panoramy Szydłowca z galerii widokowej na wieży ratusza. Następnie odwiedzono Hotel „Pod Dębem" i Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne, gdzie samorządowcy gminy wspólnie z zaproszonymi gośćmi i uczniami dokonali symbolicznego przecięcia biało –czerwonej wstęgi, a ks. Radzimirski poświęcił obiekty. Rycerze z Wyborowej Chorągwi Pancernej „FALCO" z Szydłowca przypieczętowali tę ważną chwilę armatnimi salwami.
Po zapoznaniu się z efektami przeprowadzonych prac wszyscy udali się do szydłowieckiego zamku gdzie zgromadzonych powitała Małgorzata Bernatek – dyrektor SCKiS, która przypomniała najważniejsze wydarzenia dotyczące projektu kluczowego.
Sekretarz Gminy Dorota Kubiś odczytała list od Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, w którym Pani Marszałek napisała, że z dużą radością odebrała informację o ukończeniu I etapu prac i wyraziła wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu: „... To dzięki Państwa dbałości o spuściznę historyczną oraz głębokiej trosce o przyszłość – miasto z każdym dniem przeobraża się w perełkę południowego Mazowsza. Niegdyś nieco zapomniane i omijane przez zwiedzających, teraz staje się jednym z tych miejsc, do którego turyści chętnie będą wracać, by ponownie zachwycić się jego urokiem i niepowtarzalną atmosferą.
Dziękuję więc gorąco za pielęgnowanie bezcennego dziedzictwa, za budowanie lepszej teraźniejszości i przyszłości pięknego Szydłowca. Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę satysfakcji z podejmowanych działań oraz udanej ich realizacji...".
Aby zobrazować zgromadzonym zmiany, jakie zaszły w Szydłowcu Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski przedstawił prezentację multimedialną „Szydłowiec dawniej i dziś", w której pokazane zostało jak przebiegały prace przy realizacji projektu kluczowego.
Następnie głos zabrał Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński:
- Jestem winien wdzięczność ludziom, którzy wiele wysiłku włożyli, abyśmy dziś mogli się cieszyć z zakończonego sukcesem 1 etapu realizacji projektu kluczowego. Dziedzictwo, wiara i wdzięczność te trzy słowa splata człowiek. Dziedzictwo – to co przekazali nam nasi dziadkowie, ale również zobowiązanie jakie na nas nałożono, abyśmy dbali o to co otrzymaliśmy. Wiara jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy byli mocni, mocni wiarą naszych ojców. Musimy też wierzyć, że nam się uda, kiedy podejmujemy się ważnych przedsięwzięć. Wiarę mieli również Ci, którzy powierzyli nam to zadanie. Od tej wiary w nas wszystko się zaczęło, a my naszą wizję przekuwamy w rzeczy niebagatelne. Ślad jaki pozostawiamy jest prawdziwy.
Wdzięczność jest tym, co odczuwamy do tych, którzy zdecydowali się powierzyć nam to zadanie, jakim jest projekt kluczowy. Podziękowaniami obejmuję wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że Szydłowiec pięknieje.
Za okazaną życzliwość i wspieranie działań podejmowanych przez samorząd Szydłowca w realizacji projektu "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu...", Burmistrz Andrzej Jarzyński i Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk uhonorowali statuetkami: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Ewę Kopacz, Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego - Leszka Ruszczyka, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego - Wiesława Raboszuka, Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Mariusza Frankowskiego oraz pracowników MJWPU Annę Moczulską - Ornoch i Sylwię Maksim - Wójcicką, Prezesa WJJ Consulting - Wojciecha Jabłońskiego, Kierownika Radomskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Marka Figla. Wyróżnieni składali gratulację i życzyli samorządowcom gminy kolejnych sukcesów.
- Projekt kluczowy to wasza wizja, a ten sukces zawdzięczacie tylko sobie. Panie Burmistrzu jest Pan dobrym gospodarzem umiejącym zjednywać przyjaciół, a dzięki wzorowej współpracy z Radą Miejską i wykorzystywaniu nadarzających się okazji w Szydłowcu tak wiele zmieniło się na lepsze. Życzę kolejnych trafionych przedsięwzięć – powiedział Wicemarszałek Leszek Ruszczyk.
- Gratuluję przede wszystkim wytrwałości, ale także zgranego zespołu ludzi, pracowników oraz współpracowników, bez których nic nie mogło by się wydarzyć – powiedział Wiesław Raboszuk.
Za współpracę, zaangażowanie i dialog przy realizacji projektu podziękowania otrzymał Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz wykonawcy: Ryszard Stompór - ROSA-BUD S.A., Roman Saczywko - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Ro.Sa.-Bud", Kazimierz Perłowski PEKABUD, Paweł Karpiński, Tomasz Sękiewicz KARTEL S.A.
Za wyjątkową troskę o jeden z najpiękniejszych zabytków Szydłowca - kościół farny p.w. św. Zygmunta, wsparcie w tych trudnych chwilach i obecność, podziękowania otrzymał także ks. dziekan Adam Radzimirski.
Justyna Jezierska - Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego odczytała wiersz pt. „Rewitalizacja" napisany na tę wyjątkową okazję przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Artura Łyczka.
„W naszym mieście ożywienie niebywałe!
Może potrwać od obiadu do ...kolacji,
Część Szydłowca odzyskuje dawna chwałę,
Kończąc pierwszy etap rewitalizacji!...."
Na zakończenie uroczystości zgromadzeni w szydłowieckim zamku obejrzeli program artystyczny w wykonaniu Młodzieży z Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła" pod kierunkiem Sławy Lorenc Hanusz, przy akompaniamencie Danuty Klepaczewskiej, uwieńczony słowami przepięknego utworu „Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy".

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki