4 kwietnia 2013 r. – rozstrzygnięcie przetargu na remont Zamek

4 kwietnia 2013 roku rozstrzygnięty został przetarg na remont budynku Zamku w Szydłowcu oraz zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej. W przeprowadzonym przetargu, na pierwsze zadanie – prace remontowe budynku zamku, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "Remar" Rafał Makowski z Orońska za kwotę - 5.990.205,61 złotych brutto. Na drugie zadanie – zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Konsorcjum Firm - Lider: Renova Sp.z.o.o. z Warszawy - Uczestnik: ART-KON Budownictwo - Konserwacja - Projektowanie Sławomir Wszoła z Zamościa za kwotę - 2.702.494,50 złotych brutto. Nadzorować oba zadania będzie warszawska firma MBJ Corporation Sp.z.o.o. za kwotę łączną - 154.980,00 złotych brutto.

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki