29 kwietnia 2013 r. – podpisanie umowy z firmą „Remar”

29 kwietnia 2013 roku w ratuszu Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Iwony Czarnoty podpisał umowę z wykonawcą – prezesem Przedsiębiorstwa Budowlano - Handlowego "Remar" Rafałem Makowskim, na remont zamku. W spotkaniu uczestniczyli także, m.in.: Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, naczelnik wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urszula Grzmil oraz dyrektorzy instytucji, mających swoje siedziby w zamku - Małgorzata Bernatek i Aneta Oborny.
Burmistrz podkreślił, że kompleksowy remont zamku to ważne przedsięwzięcie w historii naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu wielu osób jesteśmy świadkami, jak szydłowieckie zabytki odzyskują swoją dawną świetność.

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki