Zapraszamy do składania ofert

Sala w zamkuGmina Szydłowiec informuje, że dnia 20 marca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 (Dz. U. z 2015 r., poz. 113), pn. Wyłonienie Operatora Zewnętrznego w zakresie zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza" z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia pomieszczeń powstałych w wyniku realizacji projektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.

Operatorowi Zewnętrznemu przekazane będą pomieszczenia:

Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji upływa 5 maja 2015 roku o godz. 12.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu p. 24. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej www.bip.szydlowiec.pl w zakładce zamówienia publiczne.

DSC_0152
DSC_0154
DSC_0156
DSC_0165
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0179
DSC_0187