Projekt kluczowy rozliczony

Projekt pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” został oficjalnie zakończony i rozliczony w dniu 26 sierpnia 2016 roku. Od tego dnia liczony jest pięcioletni okres tzw. trwałości projektu.

 

Koszty realizacji projektu kluczowego zgodnie z pismem z MJWPU (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) łącznie wyniosły 28.075.791,43 zł, w tym koszty kwalifikowalne to: 27.049.469,54 zł, niekwalifikowalne 1.026.321,89 zł. (Koszty niekwalifikowalne to wydatki, które nie zostały objęte dofinansowaniem). Dofinansowanie uzyskane przez gminę Szydłowiec na realizację projektu kluczowego wyniosło 22.992.049,11 zł.

Zaangażowanie pieniędzy z budżetu gminy w poszczególnych latach realizacji projektu kluczowego przedstawia się następująco:

 • w roku 2008 18 300,00zł.
 • w roku 2009 59 170,00 zł.
 • w roku 2010 – 480 997,30 zł.
 • w roku 2011 – 66 662,67 zł.
 • w roku 2012 – 1 011 711,28 zł.
 • w roku 2013 – 12 780,20 zł.
 • w roku 2014 – 853 175,58 zł.
 • w roku 2015 – 2 904 929,54 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 16 czerwca 2011roku, z możliwością refundacji wydatków poniesionych przez gminę przed podpisaniem umowy, tj. w latach 2009-2010, do czerwca 2011 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że największe obciążenie budżetu gminy kosztami realizacji projektu kluczowego, utrudniające realizację innych zadań inwestycyjnych przypadło na rok 2015 obecnej kadencji samorządowej.

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki