Pracownia Historii Szydłowca zaprasza

Pracownia8 lutego 2017 rok została uroczyście otwarta PRACOWNIA HISTORII SZYDŁOWCA , która mieści się w szydłowieckim zamku odrestaurowanym w latach 2011-2013, w ramach projektu kluczowego pn. "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza" - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zbiórka eksponatów do Pracowni Historii Szydłowca prowadzona była przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek od 2009 roku. Mieszkańcy Szydłowca aktywnie uczestniczyli w tworzeniu zbiorów Pracowni przekazując ponad 300 eksponatów związanych z dziejami Szydłowca, rodzinne pamiątki, dokumenty, fotografie, przedmioty codziennego użytku. Obiekty eksponowane w Pracowni pochodzą również z Izby Pamiątkowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu oraz z kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu.

Przekazane do Pracowni Historii Szydłowca obiekty pochodzą głównie z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. Wyeksponowane zostały w 13 gablotach wystawowych, w kliku grupach tematycznych ilustrujących życie mieszkańców Szydłowca, z wyodrębnieniem: obiektów dotyczących Żydów szydłowieckich, szkolnictwa i rzemiosła szydłowieckiego, okresu II wojny światowej oraz życia mieszkańców wsi z okolic Szydłowca. Odrębne miejsce znalazły również eksponaty pochodzących z kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu, datowane na XV i XVIII wiek. Pracownia wyposażona została w tablice opisujących historię Szydłowca i najważniejsze obiekty zabytkowe miasta oraz makietę Szydłowca.

Ekspozycja pn. „Pracownia Historii Szydłowca” mieści się w historycznych wnętrzach szydłowieckiego zamku. Utworzona została na 2. piętrze skrzydła wschodniego zamku, w 5. salach o łącznej powierzchni 250 m2: w sali kominkowej, z funkcją koncertowo-konferencyjną oraz w 3 przyległych salach, z wyjściem na bastion zamkowy oraz loggie widokowe. Integralną częścią Pracowni jest salon księżnej Anny Sapieżyny, ostatniej właścicielki Szydłowca.

Pracownia Historii Szydłowca gromadzi zabytki kultury materialnej związane z przeszłością Szydłowca oraz prowadzi działania kulturalne i edukacyjne popularyzujące historię miasta i regionu. Działa w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

Uroczyste otwarcie Pracowni Historii Szydłowca odbyło się 8 lutego 2017 roku, w 590. rocznicę lokacji Szydłowca, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Osoby, instytucje, które przekazały eksponaty do Pracowni Historii Szydłowca: Proboszcz Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, Ewa Świercz, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Jarosław Nowak– Prezes Zarządu Wspólnoty Lasów Poszczególnych Obywateli Miasta Szydłowca, Sława Lorenc – Hanusz, Marzanna i Zenon Bednarczykowie, Mirosława i Mariusz Rafał Majewscy, Ewa i Krzysztof Gawrońscy, Alina i Jan Depo, Irena i Ryszard Szparagowie, Barbara Kustra , Marian Frąk, Sylwester Franciszek Madej, Jerzy Turek, Władysław Herka, Leszek Ruzik, Stanisław Koneczny, Tomasz Jakubowski, Zofia Liszka, Ewa i Waldemar Sobutka, Mirosław Kamienik, Florczyk Barbara, Figarski Kazimierz, Adamczyk Janina, Zenon Łabęcki, Komar Mariusz, Zofia Misztal, Elżbieta Kucfir, Marian Zimnicki, Zofia Pawlak, Zofia Skowronek, Elżbieta Nowak, Józefa Cender.

Pracownię Historii Szydłowca można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00, wejście do Pracowni przez wejście główne do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

DSC_0182
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0192

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki