Tytuł projektu

Tytuł projektu: Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Wartość projektu: 30,6 mln

Wartość dofinansowania: 26 mln

Działanie: 5.2. Rewitalizacja miast