Przebudowa kanalizacji deszczowej

W minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej na ul. Widok i ul. Ogrodowej w Szydłowcu. Jest to jeden z elementów realizowanego przez gminę Szydłowiec projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Intensywne prace rewitalizacyjne trwają także w szydłowieckim zamku, gdzie obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wnętrz, oraz w Parku Radziwiłłowskim - oczyszczanie fosy. Prace prowadzone są również na Rynku Wielkim, gdzie wykonywana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nowe zagospodarowanie tej części miasta to m.in. wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe oraz wymiana oświetlenia ulicznego.

W związku z prowadzonymi pracami powstają uciążliwości w ruchu samochodowym i pieszym, które potrwają do sierpnia bieżącego roku. Prosimy Mieszkańców miasta i gminy o wyrozumiałość. Dzisiejsze niedogodności z pewnością zostaną zrekompensowane przez efekty prac wykonanych w ramach projektu kluczowego, z których będziemy się cieszyć już za kilka miesięcy.

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki