Szydłowiecki projekt na liście projektów kluczowych

Dobra wiadomość dla Szydłowca! 29 grudnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wpisaniu na listę projektów kluczowych projektu dotyczącego odnowy centrum miasta oraz zabytkowych obiektów w Szydłowcu. Oznacza to dofinansowanie projektu poza procedurą konkursową ze względu na jego duże znaczenie dla regionu. Wartość inwestycji wynosi 18,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 15,3 mln zł.

Realizowany przez gminę Szydłowiec projekt zakłada odnowę centrum miasta, renowację budynku zamku i jego otoczenia, odnowę budynku „Pod Dębem” oraz budowę Regionalnego Bibliotecznego Centrum Multimedialnego.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie renowacja zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego, w którym znajdować sie będą m.in. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, sale wystawiennicze, a także konferencyjne i szkoleniowe. Przeniesienie Biblioteki Publicznej do innego obiektu umożliwi utworzenie m.in. pracowni historii Szydłowca, w której powstanie stała ekspozycja dotycząca historii Szydłowca z dokumentami, fotografiami, pamiątkami rodzinnymi, przedmiotami związanymi z historią szydłowieckich rodzin, organizacji, urzędów, cechów, znanych postaci w dziejach miasta itp. Ekspozycja wzbogacona zostanie pokazami multimedialnymi.

Rewitalizacji poddany zostanie także Park Radziwiłłowski. Znajdzie sie w nim więcej drzew oraz wyznaczone będą nowe alejki. Wykonana zostanie także stylowa aranżacja rzeźbiarska.

W ramach rewitalizacji centrum Szydłowca wymienione zostaną lampy oświetlenia ulicznego oraz nawierzchnie płyty rynku i deptaka (kostka granitowa). Pojawią się również oznakowania miejsc historycznych i zabytkowych, które usprawnią poruszanie się po interesującej turystycznie przestrzeni. Z myślą o odpoczynku mieszkańców i zwiedzających stworzone zostaną oazy zieleni na płycie Rynku Wielkiego wraz z małą architekturą.

Projekt zakłada także remont elewacji Ratusza oraz zagospodarowanie Skweru Staromiejskiego. Gruntowny remont budynku „Pod Dębem” oraz adaptacja pomieszczeń pozwoli stworzyć bazę hotelową i restauracyjną. Powstanie tu również Centrum Informacyjne. Znajdująca się na zamku biblioteka zostanie przeniesiona do rozbudowanego i przebudowanego w ramach projektu „Domu Harcerza”. Będzie tam zlokalizowane nowoczesne Regionalne Biblioteczne Centrum Multimedialne.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Wiadmość pochodzi ze strony www.mazovia.pl.