Szydłowiec – nowe otwarcie

Pamiętający Szydłowiec z lat 80-tych–wiecznie rozkopany, pełen dziur, z obskurnym rynkiem wyłożonym zwietrzałą „trylinką” i resztkami tzw. „kocich łbów”, przyznają, że pozytywne zmiany w obrazie miasta zaczęły się wraz z remontem ratusza, uporządkowaniem Rynku Wielkiego i doprowadzeniem ulicy Radomskiej do obecnego stanu.

 

W roku 2010 czas na następny etap. Wysiłek władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego przyniósł rezultat w postaci projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

29 grudnia ubiegłego roku Zarząd Województwa Mazowieckiego, z uwagi na duże znaczenie szydłowieckiego projektu dla całego regionu i jego dobre przygotowanie, zadecydował o wpisaniu go na listę projektów kluczowych, co zapewnia jego sfinansowanie poza procedurą konkursową. Wartość zaplanowanych inwestycji to 18,1 mln zł, z czego 15,3 mln będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej, a 2,8 mln z budżetu gminy Szydłowiec. Wpisanie projektu na tzw. listę indykatywną wymagało przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Opinię o projekcie przesłało do Zarządu Województwa 160 różnych podmiotów–samorządowców, organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych. Były to opinie wyłącznie pozytywne.

7 stycznia w szydłowieckim zamku Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński oficjalnie przedstawił założenia projektu zaproszonym na spotkanie szydłowieckim samorządowcom – członkom Rady Miejskiej, Rady Powiatu Szydłowieckiego, kierownikom jednostek gminy, ważnych instytucji miejskich i powiatowych, wójtom gmin wchodzących w skład powiatu szydłowieckiego. Na spotkaniu obecny był także członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

Burmistrz szczegółowo omówił założenia projektu, prezentując zebranym stan dzisiejszy budynków i miejsc, które w ciągu najbliższych dwóch lat radykalnie się zmienią, dokładnie omawiając zakres zaplanowanych prac i oczekiwane efekty. Projekt nosi tytuł „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Oznacza to kompleksowe uporządkowanie, remont i rewitalizację szydłowieckiej przestrzeni publicznej, czyli najbardziej reprezentacyjnych miejsc miasta – zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wraz z wyspą i Parkiem Radziwiłłowskim, remont ratusza, zagospodarowanie budynku dawnej szkoły sapieżyńskiej, czyli tzw. hotelu „Pod Dębem”, ułożenie nowej nawierzchni Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej, nowe zagospodarowanie Skweru Staromiejskiego w sąsiedztwie kościoła św. Zygmunta.

Szydłowiecki zamek po renowacji i ukończeniu zaplanowanych prac odzyska swoją dawną świetność. Zostanie gruntownie wyremontowana cała elewacja zamku z reprezentacyjnymi schodami od strony wschodniej, wieżą bramną, murem kurtynowym, loggiami i galeriami zewnętrznymi i wewnętrznymi, dziedziniec otrzyma odwodnienie i nową nawierzchnię. Gruntownemu remontowi i pracom konserwatorskim poddane będzie wnętrze zamku. Otrzyma on nowe instalacje wewnętrzne, łącznie z ułatwieniami komunikacyjnymi dla niepełnosprawnych, w tym windą. Zrewitalizowane będzie także najbliższe i dalsze otoczenie zamku. Zostanie uporządkowana wyspa zamkowa i Park Radziwiłłowski. powstanie nowe ogrodzenie od strony ulicy gen. Sowińskiego, uporządkowany zostanie Park Radziwiłłowski. Ułożone zostaną nowe alejki, nasadzone nowe krzewy i drzewa, od strony ulicy Ogrodowej powstanie plac zabaw dla dzieci. Cały teren otrzyma nowe oświetlenie, powstanie także nowe ogrodzenie od strony ul. Sowińskiego. Wyspa z zamkiem będzie iluminowana. Kompleks zamkowy zamieni się w „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Zamek w Szydłowcu”, obejmujące zarządzane przez marszałka województwa Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych i instytucje miejskie – centrum kultury, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej z roku 2007 Pracownię Historii Szydłowca, centrum szkoleniowo– konferencyjne. Aby nie naruszyć substancji zabytkowej i nie ingerować w historyczny charakter budowli, prace będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Daleko idące zmiany czekają także szydłowiecki Rynek Wielki. Zostały one zapoczątkowane przed kilku laty przez obecnego również na zamkowym spotkaniu proboszcza szydłowieckiej fary, ks. Adama Radzimirskiego, który wysiłkiem własnym i parafian przeprowadził gruntowną renowację i konserwację kościoła św. Zygmunta. Opracowany projekt zakłada rewitalizację Rynku Wielkiego. Oznacza ona regulację i zagospodarowanie Skweru Staromiejskiego, remont elewacji ratusza, remont i zagospodarowanie budynku byłego hotelu „Pod Dębem”, zagospodarowanie płyty rynku małą architekturą z oazami zieleni i jej nową nawierzchnię z kostki granitowej. Nową nawierzchnię wraz z nowym systemem odwodnienia otrzyma także ulica Radomska. Zarówno na rynku jak na ulicy Radomskiej zostanie założone nowe oświetlenie, a ratusz i kościół św. Zygmunta będą iluminowane. Budynek hotelu będzie poddany gruntownemu remontowi. Przy zachowaniu zabytkowej elewacji od strony Rynku Wielkiego zostanie on rozbudowany w kierunku zachodnim. W wyremontowanym budynku będzie się mieścić hotel z jedno–i dwuosobowymi pokojami o wysokim standardzie, zapleczem gastronomicznym i miejscami parkingowymi ulokowanymi w głębi od strony Korzeniówki a także centrum informacji kulturalnej i turystycznej. Galeria na wieży ratuszowej będzie udostępniona zwiedzającym, przez co stanie się dodatkową atrakcją turystyczną miasta.
Projektowane zmiany dotyczą także obecnego „Domu Harcerza” przy ulicy Kolejowej. Po jego rozbudowie zostaną tam przeniesione zbiory mieszczącej się obecnie w zamku Biblioteki Publicznej. Z myślą o szydłowieckiej młodzieży powstanie tam Regionalne Biblioteczne Centrum Multimedialne z salami komputerowymi, tzw. „salą pachnącej książki” i laboratorium językowym.

Czas na realizację zaplanowanych inwestycji to lata 2010 – 2011. W tym czasie miasto zmieni się w wielki plac budowy. Wszystkie związane z tym niedogodności będą jednak wynagrodzone końcowym efektem – obraz Szydłowca zmieni się radykalnie. Obecny na zamkowym spotkaniu członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz mocno podkreślał zaangażowanie i konsekwencję władz miasta w dążeniu do przeprowadzenia zaplanowanych zmian. Mówił o tym, jak ważne dla Mazowsza są zaplanowane w Szydłowcu zmiany, cytując często powtarzane przez samorządowców subregionu radomskiego zdanie – południe Mazowsza to nie jego koniec, lecz początek. Prosił również w imieniu swoim i władz miasta o pomoc i wsparcie wszystkich instytucji władzy publicznej miasta, gminy i powiatu, którego będzie wymagać realizacja tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. W dyskusji wypowiadali się też przedstawiciele ościennych samorządów – wójt Chlewisk Krzysztof Adamczyk, wójt Jastrzębia Zofia Kosno a także radny szydłowieckiej Rady Miejskiej a zarazem prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej, Artur Łyczek. Wszyscy gratulowali Burmistrzowi Szydłowca zarówno dobrego przygotowania samego projektu, które zapewniło mu miejsce na liście projektów kluczowych, jak planowanego zakresu prac.
Z rąk burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej otrzymał kwiaty i serdeczne podziękowania za wsparcie szydłowieckiego projektu z prośbą o przekazanie ich pozostałym członkom Zarządu Województwa. Burmistrz Andrzej Jarzyński dziękował także wszystkim, którzy zaangażowani byli w pracę nad przygotowaniem projektu, także tym, którzy wyrazili o nim pozytywne opinie w procesie konsultacyjnym. Na sali byli obecni liczni przedstawiciele mediów – nie tylko lokalnych – burmistrz Andrzej Jarzyński udzielał wywiadu także Telewizji Polskiej. Projekt, pod kierownictwem Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego został przygotowany przez pracowników szydłowieckiego ratusza – Wydziału Funduszy Strukturalnych i Rozwoju we współpracy z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego.

Realizacja zaplanowanych prac będzie z pewnością nowym otwarciem dla całego miasta. Nie tylko zmieni naszą przestrzeń publiczną, lecz pociągnie za sobą dalsze pozytywne zmiany w jego wizerunku. Umożliwi też planowanie kierunków rozwoju miasta z większym uwzględnieniem dochodów płynących z turystyki. Dlatego na pytanie redaktora jednego z mediów, kto najbardziej skorzysta na realizacji projektu, burmistrz Andrzej Jarzyński odpowiedział krótko: Najbardziej skorzysta Szydłowiec.

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki