Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Wysiłek władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego przyniósł w roku 2010 rezultat w postaci projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza".

29 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego, z uwagi na duże znaczenie szydłowieckiego projektu dla całego regionu i jego dobre przygotowanie, zadecydował o wpisaniu go na listę projektów kluczowych. Wartość zaplanowanych inwestycji to 18,1 mln zł, z czego 15,3 mln będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej, a 2,8 mln z budżetu gminy Szydłowiec. Wpisanie projektu na tzw. listę indykatywną wymagało przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Opinię o projekcie przesłało do Zarządu Województwa 160 różnych podmiotów–samorządowców, organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych. Były to opinie wyłącznie pozytywne.

7 stycznia 2010 roku w szydłowieckim zamku Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński oficjalnie przedstawił założenia projektu zaproszonym na spotkanie szydłowieckim samorządowcom, kierownikom jednostek gminy, ważnych instytucji miejskich i powiatowych. Na spotkaniu obecny był także członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.