Postępy przy realizacji projektu kluczowego

W ramach realizacji projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” trwają prace na Rynku Wielkim, w szydłowieckim zamku oraz w Parku Radziwiłłowskim.

Rewitalizacja szydłowieckiej starówki – Rynku Wielkiego, ulicy Radomskiej i Skweru Staromiejskiego obejmuje m.in. roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonanie nowego zagospodarowania tej części miasta to także częściowa wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe, wymiana oświetlenia ulicznego, oświetlenie zabytkowych pomników, organizacja zieleni i małej architektury.

 Uciążliwości w ruchu drogowym, a także pieszym potrwają aż do zakończenia prowadzonych prac, przewidzianego na sierpień przyszłego roku.

Trwają prace rewitalizacyjne jednego z najbardziej okazałych zabytków Szydłowca – zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. W ciągu najbliższych miesięcy zyska on nową elewację. Wyremontowana będzie wieża bramna, mur kurtynowy, loggie i galerie – zewnętrzne i wewnętrzne. Dziedziniec zamku otrzyma nową nawierzchnię i odwodnienie. Dobiegają końca prace przy wymianie poszycia dachowego i rekonstrukcji sgraffiti.

Gruntownemu remontowi poddawane jest wnętrze zamku. Trwa wymiana instalacji wewnętrznych. Zamontowana zostanie winda. Rewitalizacją objęta jest także wyspa zamkowa i Park Radziwiłłowski, gdzie już powstały nowe alejki i mostki oraz zamontowano parkowe lampy oświetleniowe. Trwa oczyszczanie fosy. W planach jest także nowe uregulowanie parkowej zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, a od strony ulicy Ogrodowej powstanie plac zabaw dla dzieci. Zamontowane będzie nowe ogrodzenie od strony ulicy gen. Sowińskiego.

W zrewitalizowanym obiekcie mieścić się będzie Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek, Muzeum Ludowych Instrumentów Ludowych, Pracownia Historii Szydłowca oraz reprezentacyjne sale konferencyjne, wystawiennicze, szkoleniowe, konsumpcyjne.

Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.