„Projekt kluczowy” z oceną formalną

Projekt o nazwie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” otrzymał pozytywną ocenę formalną.
„Projekt kluczowy” przeszedł korzystnie pierwszy z trzech etapów oceny. Teraz wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej, a w dalszej kolejności ocenie wykonalności.

 

Przypomnijmy: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” zakłada kompleksową rewitalizację szydłowieckiej przestrzeni publicznej, czyli najbardziej reprezentacyjnych miejsc miasta – zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wraz z wyspą i Parkiem Radziwiłłowskim, remont ratusza, zagospodarowanie budynku tzw. hotelu „Pod Dębem”, ułożenie nowej nawierzchni Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej, rewitalizacja Skweru Staromiejskiego w sąsiedztwie kościoła św. Zygmunta. W zakres projektu wchodzi również remont i rozbudowa budynku tzw. „harcówki”, gdzie ma powstać Regionalne Centrum Multimedialno-Biblioteczne.

Wartość zaplanowanych prac to ponad 30 mln zł, z czego więcej niż 26 mln zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Urząd Miejski w Szydłowcu podejmuje starania o uzyskanie wsparcia finansowego także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.