Pokochaj Szydłowiec – bo warto!

„Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy” – te słowa, spontanicznie, z nieskrywanym wzruszeniem odśpiewali zebrani w sali kominkowej SCKiS Zamek. Było to piękne i wymowne podsumowanie niezwykle ważnego wydarzenia - podpisania umowy na realizację projektu kluczowego, „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, dzięki któremu nowy blask zyskają reprezentacyjne miejsca w naszym mieście.

 

Ważna decyzja – historyczna chwila

19 kwietna 2011 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dofinansowanie projektu Gminy Szydłowiec w kwocie 26 052 378,97 zł. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

16 czerwca 2011 roku w murach szydłowieckiego zamku Andrzej Jarzyński Burmistrz Szydłowca i Leszek Ruszczyk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, przy kontrasygnacie Iwony Czarnoty Skarbnika Gminy podpisali umowę na realizację projektu kluczowego. Dla Gminy Szydłowiec to wielki sukces, ale także ogromne wyzwanie. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, konkurencyjności i świetności Szydłowca poprzez odnowę zabytkowych obiektów, przywrócenie cech śródmiejskich historycznemu centrum, wzmocnienie więzi społeczeństwa z miastem oraz wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych miasta.

26 milionów z Unii na rewitalizację Szydłowca zobowiązuje. Projekt obejmuje bardzo szeroki zakres prac:

 • budowę Budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego,
 • remont elewacji, osuszenie murów oraz adaptację balkonu wieży z przeznaczeniem na galerię widokową w budynku Ratusza,
 • remont i przebudowę Zamku wraz z dziedzińcem,
 • modernizację budynku „Pod Dębem”,
 • zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i Wyspy Zamkowej,
 • wykonanie zagospodarowania placu Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności radnych Rady Miejskiej, pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za realizację projektu, prezesów spółek gminnych, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów placówek oświatowych. Pozytywnie na zaproszenie Burmistrza Szydłowca i Przewodniczącej Rady Miejskiej odpowiedzieli także: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Andrzej Łuczycki radny Sejmiku, Piotr Szprendałowicz – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego poprzedniej kadencji, a obecnie radny Rady Miejskiej w Radomiu, Marek Figiel konserwator zabytków, Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki, Marek Sokołowski – przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Adamczyk – wójt Gminy Chlewiska, Zdzisław Dzik – wójt Gminy Mirów. Salwą armatnią zaakcentowali historyczne znaczenie faktu podpisania umowy rycerze z Chorągwi Pancernej FALCO.

Burmistrz Andrzej Jarzyński podziękował wszystkim tym którzy dobrze życzą naszemu miastu i dzięki którym Gmina przystąpiła do realizacji projektu kluczowego.

Pani Minister Ewa Kopacz gratulowała pozytywnych zmian jakie obserwuje w Szydłowcu, szczególnie podkreślając wzrost międzyludzkiej życzliwości. Życzyła dalszych sukcesów i zapewniła o gotowości pomocy zawsze kiedy zajdzie taka potrzeba.

„Pro Mazovia” dla Zasłużonego

Przy uroczystym podpisaniu umowy obecny był także ks. dziekan Adam Radzimirski. Proboszcz parafii św. Zygmunta w poprzednią niedzielę świętował 40 - lecie święceń kapłańskich, a 16 czerwca br. odebrał dwa zaszczytne wyróżnienia.

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego Marszałek Adam Struzik odznaczył ks. Adama Radzimirskiego medalem „Pro Mazovia”. Wyróżnienie wręczyli reprezentujący samorząd wojewódzki Leszek Ruszczyk i Andrzej Łuczycki wraz z Minister Zdrowia Ewą Kopacz.

Doceniając dbałość i zatroskanie nie tylko o sprawy parafii ale całego miasta Burmistrz Andrzej Jarzyński zawnioskował o wyróżnienie ks. Radzimirskiego tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”. Wniosek ten pozytywnie przyjęła kapituła nadająca tytuł a także Rada Miejska. Dotychczas wyróżniono nim biskupa zamojsko- lubaczowskiego Wacława Depo, minister zdrowia Ewę Kopacz i radcę Ministra Edukacji Narodowej Czesławę Kunkiewicz – Waligórę.

Aktu odznaczenia dokonał Burmistrz Andrzej Jarzyński z Przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Bednarczyk i Wiceprzewodniczącymi Arturem Łyczkiem i Leszkiem Jakubowskim.

Poezją i spacerem

Uroczystości w szydłowieckim zamku zakończył występ młodzieży z Teatru Poezji „U Radziwiłła”. Montaż słowno – muzyczny oparty na tekstach miejscowych autorów przygotowały instruktorki SCKiS: Sława Lorenc – Hanusz – reżyseria i Danuta Klepaczewska – oprawa muzyczna. Część artystyczną zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki o wymownym refrenie „Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy”.

Ten wyjątkowy dzień zakończył spacer do szydłowieckiej fary, gdzie o historii zabytkowej świątyni opowiedziała Irena Przybyłowska–Hanusz. Goście zapoznali się także z efektami prac konserwatorskich zabytkowego stropu, które są prowadzone dzięki pomocy finansowej uzyskanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki