Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

12 stycznia w Szydłowcu gościli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Wojciech Jabłoński – doradca w zakresie przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych z EFRR w ramach RPO WM.

 

Podczas spotkania Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski przedstawili przebieg prac przy realizacji projektu kluczowego „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wspólnie wizytowano miejsca, gdzie obecnie trwają intensywne prace budowlane.

Zwiedzono szydłowiecki Ratusz Miejski, którego renowacja wchodzi w zakres projektu kluczowego. Przewidziany jest remont schodów zewnętrznych, osuszenie murów przyziemia, odnowa elewacji oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową.

Odwiedzono plac budowy Regionalnego Centrum Biblioteczno–Multimedialnego, w którym mieścić się będzie Biblioteka Publiczna składająca się z wypożyczalni, czytelni i księgozbioru, a także sala multimedialna i sala konferencyjna. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu zostanie zagospodarowana przestrzeń wokół Centrum wraz z miejscami parkingowymi.

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Wiesław Raboszuk, Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski oraz Wojciech Jabłoński zapoznali się także z postępami robót przy renowacji budynku „Pod Dębem”, która polega na przebudowie i remoncie istniejącego budynku oraz na jego rozbudowie. W przebudowanym i rozbudowanym budynku będzie funkcjonował obiekt hotelowy składający się z części: hotelowej, usługowej, gastronomicznej, konferencyjnej oraz zespołu rekreacyjnego.

Odwiedzono również szydłowiecki Zamek, w którym także prowadzone będą prace w ramach projektu kluczowego. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” przewiduje renowację elewacji Zamku wraz ze zmianą użytkowania wnętrz. W zrewitalizowanym obiekcie mieścić się będą nadal SCKiS ZAMEK oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych a także:

Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiej Jednostki była również okazją do zapoznania się z efektami innych realizowanych przez Gminę Szydłowiec projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zwiedzono budynki przy ul. Kolejowej w Szydłowcu, które zostały kompleksowo wyremontowane w ramach projektu „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu” oraz targowisko miejskie zrewitalizowane w ramach projektu „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/ Wschodniej”.