Trwa realizacja projektu kluczowego

W Szydłowcu trwa realizacja trzech zadań inwestycyjne w ramach projektu pn. „ Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Jak informuje Urszula Grzmil - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji wszystkie trzy zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadanie nr 1

Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji, osuszania murów przyziemia Ratusza w Szydłowcu oraz adaptacja wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową.

Umowa na realizację zadania podpisana 21 listopada 2011 roku. Trwają prace remontowe, zabezpieczono więźbę dachową impregnatem ognioochronnym, odkuto mury fundamentowe od strony zachodniej Ratusza, trwają prace związane z wykonaniem izolacji murów. Termin zakończenia robót – 31.08.2012 r.

Zadnie nr 2

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja „Pod Dębem” w Szydłowcu.

Umowa na realizację zadania podpisana 21 listopada 2011 roku. Trwają prace remontowe, wykonano podbicia fundamentów, budynek stacji transformatorowej, przeprowadzono iniekcje wstępne. Termin zakończenia robót – 31.11.2012 r.

Zadanie nr 3

Budowa budynku regionalnego centrum biblioteczno – multimedialnego w Szydłowcu. Rozebrano stary budynek harcówki, wykonano fundamenty nowego budynku. Termin zakończenia robót – 31.11.2012 r.

Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki