Projekt kluczowy zmienia Szydłowiec

W Szydłowcu trwają intensywne prace remontowo - budowlane na trzech obiektach objętych projektem kluczowym p.n. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

 

Jak informuje Urszula Grzmil - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji wszystkie trzy zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Trwają prace remontowe budynku Ratusza w Szydłowcu. Wykonano izolację murów przyziemia metodą iniekcji, przebudowano wewnętrzną instalację kanalizacyjną w pomieszczeniach piwnic, obecnie przygotowywane jest podłoże pod wyprawy elewacyjne.

Wkrótce budynek Ratusza, dzięki nowej elewacji odzyska swój dawny blask. Wykonana będzie także adaptacja wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową.

Wiele się dzieje w budynku hotelu „Pod Dębem”. Wykonano tam stropy żelbetonowe oraz konstrukcję schodów. Obecnie trwa izolowanie termiczne ścian. W trakcie realizacji są instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wentylacji i c.o.

Wybudowano budynek „Informacji turystycznej” i stacji trafo – rozbudowa boczna obiektu.

Prace na obydwóch obiektach prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.

Przy ulicy Kolejowej w Szydłowcu z każdym dniem widać postępy w pracach budowlanych gdzie powstaje Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne. Obecnie wzniesiono ściany parteru, trwają prace murowe piętra. Częściowo wykonana została instalacja wodno – kanalizacyjna.

Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- Realizacja projektu kluczowego jest pięknym akcentem na jubileusz mojej 10 letniej pracy w samorządzie. Na taką szansę Szydłowiec czekał wiele lat. Dziś jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach zapisuje się historia. Realizacja projektu kluczowego będzie z pewnością nowym otwarciem dla całego miasta, nie tylko pozytywnie zmieni naszą przestrzeń publiczną, lecz pociągnie za sobą dalsze korzystne zmiany w jego wizerunku. Jeszcze nigdy nie wykonywano w naszym mieście tylu tak szeroko zakrojonych prac w jednym czasie. Wkrótce zrewitalizowane zabytki odzyskają swoją świetność i będą chlubą nie tylko dla naszej gminy, ale dla całego Mazowsza. Odnowa zabytkowej przestrzeni publicznej Szydłowca umożliwi też planowanie kierunków rozwoju miasta z większym uwzględnieniem turystyki – powiedział Burmistrz Andrzej Jarzyński.

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki