Biblioteka zaprasza do nowej siedziby

Budynek Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego przy ul. Kolejowej 9b w Szydłowcu od 18 marca stał się nową siedzibą Biblioteki Publicznej działającej w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Do dyspozycji czytelników oddana została czytelnia i sala komputerowa, a przede wszystkim nowoczesna wypożyczalnia z księgozbiorem liczącym ok. 40.000 woluminów, obejmującym literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin, księgozbiór o charakterze informacyjnym, bogaty zbiór wydawnictw regionalnych. Wśród wielu cennych pozycji znajdują się dzieła o dużej wartości bibliofilskiej i unikatowym charakterze.

 

W najbliższej przyszłości swoje miejsce w Regionalnym Centrum znajdą też najmłodsi czytelnicy wraz z rodzicami, będzie kącik z zabawkami edukacyjnymi, a także możliwość wypicia dobrej kawy i prześledzenia najświeższych doniesień prasowych.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne prowadzić będzie działalność z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Organizować będzie atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy, współdziałać z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami. Jest to nowe, przyjazne czytelnikom miejsce na mapie kulturalnej miasta i regionu - otwarte na współpracę, służące zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne powstało w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne czynne będzie w godzinach:

Tel. 48 326-23-13.