Ruszyła rewitalizacja Zamku i Parku Radziwiłłowskiego

Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne jednego z najbardziej okazałych zabytków Szydłowca – zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. Wczesnorenesansowa rezydencja magnacka położona na sztucznej wyspie, otoczonej fosą, w samym środku Parku Radziwiłłów, w ciągu najbliższych miesięcy zostanie kompleksowo wyremontowana.

Zamek zyska nową elewację i reprezentacyjne schody od strony wschodniej. Wyremontowana będzie wieża bramna, mur kurtynowy, loggie i galerie – zewnętrzne i wewnętrzne. Dziedziniec zamku otrzyma nową nawierzchnię i odwodnienie. Uzupełnione zostanie poszycie dachowe oraz wymienione okna. Gruntownemu remontowi i pracom konserwatorskim poddane będzie również wnętrze zamku. Wymienione zostaną instalacje wewnętrzne, łącznie z ułatwieniami komunikacyjnymi dla niepełnosprawnych, w tym windą.

Kompleksowy remont zamku to nie wszystko. Rewitalizacją zostanie objęta także wyspa zamkowa i Park Radziwiłłowski. Zamontowane będzie nowe ogrodzenie od strony ulicy gen. Sowińskiego, ułożone zostaną nowe alejki, nasadzone krzewy ozdobne i drzewa, a od strony ulicy Ogrodowej powstanie plac zabaw dla dzieci. Cały teren otrzyma stylowe oświetlenie.

Prace zostaną wykonane w ramach Projektu Kluczowego „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.