Wkrótce ruszy rewitalizacja Rynku i ulicy Radomskiej

W minionym tygodniu w Regionalnym Centrum Biblioteczno - Multimedialnym odbywały się spotkania Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, wiceburmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego i pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w Rynku Wielkim i przy ulicy Radomskiej w Szydłowcu.

 

Celem spotkań było zapoznanie przedsiębiorców z planami prac rewitalizacyjnych w centrum miasta, jakie wkrótce będą prowadzone w ramach realizowanego przez Gminę Szydłowiec projektu kluczowego.

Na początku lipca zostaną otwarte oferty przetargowe, które wyłonią wykonawcę, a po rozstrzygnięciu rozpoczną się prace ziemne. W pierwszej kolejności przebudowywana będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa. Rury spustowe odprowadzające z połaci dachowych zostaną wpuszczone w nawierzchnię i odprowadzą wodę bezpośrednio do kanalizacji. Takie rozwiązanie zapobiegnie powstawaniu kałuż i zalewaniu piwnic. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne. Zlikwidowane zostaną słupy i napowietrzna linia energetyczna. Przewody będą szły ziemią, a na Rynku i wzdłuż ulicy Radomskiej zostaną ustawione stylowe latarnie oświetleniowe. Betonowa kostka brukowa zostanie zastąpiona granitową nawierzchnią. Umieszczone będą również lampy podświetlające pomnik Tadeusza Kościuszki oraz stojące na rynku pręgierze i budynek ratusza. Zdemontowana kostka brukowa zostanie wykorzystana do ułożenia chodników i parkingów w innej części gminy. W planach jest również rewitalizacja Skweru Staromiejskiego, gdzie powstanie mała architektura zieleni. Oazy zieleni z ławeczkami powstaną także wzdłuż ulicy Radomskiej. Projekt przewiduje dwunastomiesięczny okres realizacji tego zadania. Prace będą prowadzone odcinkami. W tym czasie nie da się uniknąć utrudnień tj. ograniczenia ruchu samochodowego, niemniej dostępność do sklepów i firm ma być zachowana przez cały czas rewitalizacji, tak aby przedsiębiorcy nie zostali odcięci od swoich klientów.

Burmistrz podkreślił, że przy realizacji projektu kluczowego, liczy się zarówno dynamika jak i sposób wykonywanych prac. Poprosił o bieżącą komunikację na linii przedsiębiorcy – Urząd.

- W rozmowach w wykonawcą będziemy nie tylko zleceniodawcą, ale także przedstawicielami państwa potrzeb i interesów. Dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia były możliwie najmniejsze, a efekt wykonanego zadania w pełni zadowalający – mówił do przedsiębiorców Burmistrz Andrzej Jarzyński.

Burmistrz zapoznał także zebranych z dotychczasowym przebiegiem realizacji projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podkreślając, że dotacja wynosi 85% całości kosztów, a wkład gminy to tylko 15%. Dlatego projekt kluczowy jest wyjątkową szansą, jakiej Szydłowiec nigdy wcześniej nie miał.