Zmiany zasad komunikacji na Rynku Wielkim

Rozpoczęły się roboty w ramach zagospodarowania szydłowieckiej starówki – Rynku Wielkiego, ulicy Radomskiej i Skweru Staromiejskiego. Obecnie trwają roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jeszcze w tym kwartale planowane jest rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nowe nawierzchnie. Zgodnie z harmonogramem prac planowana jest przerwa zimowa w okresie grudzień – luty. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych roboty będą kontynuowane także w tych miesiącach.

 

Cały Rynek Wielki i ulica Radomska są obecnie placem budowy. Jednak z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla komunikacji nie może on zostać zamknięty dla ruchu kołowego, który przez cały czas będzie dopuszczony na zmienionych zasadach. W zależności od miejsca i rodzaju wykonywanych prac, reguły poruszania się pojazdów w obrębie Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej będą podlegać zmianom.

Dlatego każdy kierowca, wjeżdżający w obręb rynku i ulicy Radomskiej musi liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Należy także być przygotowanym na to, że oznakowanie pionowe może zmieniać się z dnia na dzień i zwracać na nie szczególną uwagę. Nieuwaga, nieprzestrzeganie oznakowania i tzw. "jazda na pamięć" może skutkować kolizją z innym pojazdem albo uszkodzeniem własnego.

Uciążliwości w ruchu kołowym, a także pieszym w obrębie Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej potrwają niestety aż do zakończenia prowadzonych prac, przewidzianego na sierpień przyszłego roku. Są one charakterystyczne dla każdego remontu, nawet w warunkach domowych, a nagrodą za cierpliwość jest zawsze efekt końcowy prowadzonych prac. Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w znoszeniu zaistniałych niedogodności.

O wszystkich zmianach a także o postępie prac będziemy informować na bieżąco zarówno na stronie www.szydlowiec.pl jak w biuletynie "Nasza Gmina". Informacji o zmianach w organizacji ruchu będzie także udzielać Straż Miejska.

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki