29 grudnia 2009 r. – szydłowiecki projekt wpisany na listę kluczowych

29 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego, z uwagi na duże znaczenie szydłowieckiego projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza" i jego dobre przygotowanie, zadecydował o wpisaniu go na listę projektów kluczowych. Zapewniło to sfinansowanie projektu poza procedurą konkursową. Wpisanie projektu na tzw. listę indykatywną wymagało przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Opinię o projekcie przesłało do Zarządu Województwa 160 różnych podmiotów – samorządowców, organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych. Były to opinie wyłącznie pozytywne.

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki