Rynek Wielki

Rewitalizacja centrum Szydłowca

Jesienią 2013 roku rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu kluczowego – zagospodarowanie Rynku Wielkiego, Skweru Staromiejskiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej.

W pierwszej kolejności przebudowywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Rury spustowe odprowadzające deszczówkę z połaci dachowych zostaną wpuszczone w nawierzchnię i odprowadzą wodę bezpośrednio do kanalizacji. Takie rozwiązanie zapobiegnie powstawaniu kałuż i zalewaniu piwnic. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne. Zlikwidowane zostaną słupy i napowietrzna linia energetyczna. Przewody będą szły ziemią, a na Rynku i wzdłuż ulicy Radomskiej zostaną ustawione stylowe latarnie oświetleniowe.

Czytaj więcej...

Przebudowa kanalizacji deszczowej

W minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej na ul. Widok i ul. Ogrodowej w Szydłowcu. Jest to jeden z elementów realizowanego przez gminę Szydłowiec projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Intensywne prace rewitalizacyjne trwają także w szydłowieckim zamku, gdzie obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wnętrz, oraz w Parku Radziwiłłowskim - oczyszczanie fosy. Prace prowadzone są również na Rynku Wielkim, gdzie wykonywana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nowe zagospodarowanie tej części miasta to m.in. wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe oraz wymiana oświetlenia ulicznego.

Czytaj więcej...

Zamek

Rezydencja magnacka odzyskuje dawny blask

Szydłowiec już za kilka miesięcy będzie perłą architektury województwa mazowieckiego. Miasto wykorzystując dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 26 mln złotych rewitalizuje przestrzeń publiczną i odnawia swoje największe zabytki, w ramach projektu kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza". Obecnie trwają prace w szydłowieckim zamku. Wkrótce wypięknieje także Rynek Wielki, ulica Radomska, Skwer Staromiejski i Park Radziwiłłowski.

Czytaj więcej...

Postępy przy realizacji projektu kluczowego

W ramach realizacji projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” trwają prace na Rynku Wielkim, w szydłowieckim zamku oraz w Parku Radziwiłłowskim.

Rewitalizacja szydłowieckiej starówki – Rynku Wielkiego, ulicy Radomskiej i Skweru Staromiejskiego obejmuje m.in. roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonanie nowego zagospodarowania tej części miasta to także częściowa wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe, wymiana oświetlenia ulicznego, oświetlenie zabytkowych pomników, organizacja zieleni i małej architektury.

Czytaj więcej...

Stwórzmy razem Pracownię Historii Szydłowca

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w tworzeniu Pracowni Historii Szydłowca, która powstanie w 2014 roku, w szydłowieckim zamku, odrestaurowanym w ramach projektu kluczowego pn. "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza".

Czytaj więcej...

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki