Trwa realizacja projektu kluczowego

W Szydłowcu trwa realizacja trzech zadań inwestycyjne w ramach projektu pn. „ Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Jak informuje Urszula Grzmil - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji wszystkie trzy zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

12 stycznia w Szydłowcu gościli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Wojciech Jabłoński – doradca w zakresie przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych z EFRR w ramach RPO WM.

Czytaj więcej...

Umowy z wykonawcami projektu kluczowego podpisane – I etap realizacji

Jeszcze w tym miesiącu ruszą pierwsze prace remontowo – budowlane na obiektach objętych rewitalizacją w projekcie kluczowym.

21 listopada w sali zamku Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i Skarbnik Gminy Iwona Czarnota podpisali umowy z wykonawcami, którzy będą realizować pierwsze trzy z sześciu zadań ujętych w projekcie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanym z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Pokochaj Szydłowiec – bo warto!

„Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy” – te słowa, spontanicznie, z nieskrywanym wzruszeniem odśpiewali zebrani w sali kominkowej SCKiS Zamek. Było to piękne i wymowne podsumowanie niezwykle ważnego wydarzenia - podpisania umowy na realizację projektu kluczowego, „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, dzięki któremu nowy blask zyskają reprezentacyjne miejsca w naszym mieście.

Czytaj więcej...

„Projekt kluczowy” z oceną formalną

Projekt o nazwie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” otrzymał pozytywną ocenę formalną.
„Projekt kluczowy” przeszedł korzystnie pierwszy z trzech etapów oceny. Teraz wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej, a w dalszej kolejności ocenie wykonalności.

Czytaj więcej...

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki