Uroczyste zakończenie realizacji projektu kluczowego

Uroczyste zakończenie projektu kluczowegoRealizowany skrupulatnie przez kilka lat projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” został zakończony sukcesem.

Szydłowiec doskonale wykorzystał szansę, jaką dają fundusze europejskie i skutecznie aplikował o pieniądze, które pozwoliły na kompleksową rewitalizację zabytkowej części miasta. Dzięki szeroko zakrojonym pracom remontowym i budowlanym poprawiono nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej. Dzięki zrealizowanemu projektowi kluczowemu metamorfozę przeszedł zamek, ratusz i hotel „Pod Dębem”. Zmiany objęły także Park Radziwiłłowski i wyspę zamkową oraz Rynek Wielki, Skwer Staromiejski i ul. Radomską. Powstał także nowy obiekt - Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne. Koszt wykonanych inwestycji to blisko 30 milionów złotych - 85 % tego wydatku pokrywa dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Podpisano umowę z operatorem hotelu „Pod Dębem”

Podpisanie umowy6 maja 2014 rok Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński podpisał umowę koncesyjną z firmą System Management na świadczenie usług w zakresie administrowania hotelem „Pod Dębem”. Tego dnia odbyło się również oficjalne przekazanie kluczy do zrewitalizowanego budynku usytuowanego na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

Czytaj więcej...

Hotel „Pod Dębem" zaprasza

W Szydłowcu pod adresem Rynek Wielki 5, stoi budynek w stylu klasycystycznym, którego historia sięga blisko 200 lat. Wybudowany w 1819 roku na zlecenie ówczesnej właścicielki miasta, Anny Sapieżyny z przeznaczeniem na szkołę elementarną. Funkcje szkolne pełnił budynek do końca lat 60-tych. Mieściły się w nim kolejno – sapieżyńska szkoła elementarna, w okresie 20-lecia międzywojennego powszechna szkoła podstawowa, po wojnie kolejno szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. W latach 70-tych budynek przejęło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z przeznaczeniem na hotel dla turystów. Od starych dębów, rosnących na dziedzińcu przyjęto nazwę "Hotel pod Dębem". Przez ponad 20 lat budynek był niewykorzystywany, a ząb czasu dał mu się we znaki. Dopiero realizacja przez Gminę Szydłowiec projektu pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej..." pozwoliły na gruntowną modernizację oraz kompleksowe wyposażenie dając „sapieżyńskiej szkole" nową szansę na zaistnienie w szydłowieckiej przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej...

Rezydencja magnacka odzyskała blask

Internetowy portal turystyczny "Polska Niezwykła" pisze: „Szydłowiecki zamek jest jedną z największych atrakcji południowej części województwa mazowieckiego, którą warto zobaczyć podczas weekendowych podróży rodzinnych.”

Renesansowa rezydencja magnacka miała swoje lepsze i gorsze czasy. Jej historia jest bogata i nie brakuje w niej intrygujących legend. Współcześnie szydłowiecki zamek to miejsce lubiane przez mieszkańców i chętnie odwiedzane przez turystów. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy zostało wyłączone ze sfery publicznej, aby teraz powrócić niezwykle odmienione. Obecnie, dzięki kompleksowej rewitalizacji zamek cieszy swą okazałością.

Czytaj więcej...

Projekt kluczowy zmienia Szydłowiec

W Szydłowcu trwają intensywne prace remontowo - budowlane na obiektach objętych projektem kluczowym p.n. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Rynek Wielki zyskuje nową nawierzchnię. Rewitalizowany jest Skwer Staromiejski. Wkrótce zmiany na lepsze zobaczymy na ulicy Radomskiej, gdzie obecnie trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. Z dnia na dzień widać postępy przy remoncie zamku. Spod siatek rusztowań wyłania się odnowiona elewacja, która doskonale kontrastuje z nowym poszyciem dachowym. Pomieszczenia zamku mają położone nowe tynki, trwa odrestaurowywanie parkietów. Już widać pozytywne zmiany w otaczającym zamek Parku Radziwiłłowskim, gdzie obecnie porządkowana jest zieleń parkowa, a wcześniej wytyczone zostały alejki spacerowe, wybudowano mostki ze stylowymi balustradami oraz ustawiono lampy oświetleniowe.

Czytaj więcej...

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki