Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Wysiłek władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego przyniósł w roku 2010 rezultat w postaci projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza".

Czytaj więcej...

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie bogatego rynku usług turystycznych na terenie Szydłowca pozwalającego na zmniejszenie bezrobocia i przeciwdziałanie negatywnej migracji poprzez pobudzenie lokalnego rynku pracy i ożywienie gospodarki. Realizacja projektu przyniesie przede wszystkim powstawanie nowych miejsc pracy, poprawę stanu technicznego zabytków, korzystnie wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta.

Zrealizowanie projektu kluczowego podniesienie atrakcyjności, konkurencyjności i świetności Szydłowca poprzez odnowę zabytkowych obiektów, przywrócenie cech śródmiejskich historycznemu centrum, a także wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych miasta. Rewitalizację części śródmiejskiej Szydłowca wpłynie również na wzmocnienie więzi społeczeństwa z miastem.

Czytaj więcej...

Tytuł projektu

Tytuł projektu: Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Wartość projektu: 30,6 mln

Wartość dofinansowania: 26 mln

Działanie: 5.2. Rewitalizacja miast

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki